Põlva Vallavalitsuse uus koduleht valmimisel

 04.02.2014

Põlva Vallavalitsusel on valmimisel ühinemisjärgne uus koduleht.

Põlva Vallavalitsuse kohta leiate informatsiooni endiselt Põlva Linnavalitsuse koduleheküljelt aadressil www.polva.ee.

NB! Endisele Põlva Vallavalitsuse kodulehele www.polvavald.ee kogu informatsiooni ei lisandu.

 

Põlva Vallavalitsus

Kesk 15, 63308 Põlva

Reg. kood 75038581

Tel 799 9470

e-post  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

 
Põlva valla külade arengutoetuse 2014. aasta I taotlusvoor

Põlva Vallavalitsuse 9. aprilli 2014 korraldusega nr 2-3/213 kinnitati Põlva valla külade arengutoetuse 2014. aasta I taotlusvooru tulemused. Edukate taotlejatega sõlmitakse lepingud vastavalt "Põlva valla külade arengutoetuse korrale". Vaata korraldus. Lisainfo Mari-Riina Terna, arenduse peaspetsialist tel 799 9498, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Moodustunud on uus omavalitsusüksus Põlva vald

Põlva valla ja Põlva linna ühinemise teel moodustus 26.10.2013 uus omavalitsusüksus - Põlva vald. Põlva Vallavalitsus ja Põlva Linnavalitsus ametiasutusena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametasutuse, Põlva Vallavalitsuse, moodustamiseni.

 
KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE

Põlva Vallavolikogu algatas 13. septembri 2012 otsusega nr 25 "Põlva valla üldplaneeringut täpsustava ja muutva teemaplaneeringu "Himmaste ja Peri külade teede teemaplaneering" ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise eesmärgiga liikluse korraldamise põhimõtete väljatöötamine, transpordi ja kergliiklusteede võrgustiku väljakujundamine ning kinnistutele juurdepääsu tagamine avalikult kasutatavalt teelt. Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda kodulehel ja Põlva Vallavalitsuses kohapeal (asukohaga Keldrikaela tee 2, Mammaste küla) tööajal ehitusspetsialisti kabinetis.

Lisainfo: Eneken Padar, Põlva valla ehitusspetsialist tel 797 6371, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Teade Kadaja lasketiiru detailplaneeringu avalikust väljapanekust

09.01.2014

Põlva Vallavalitsuse 18. detsember 2013 korraldusega nr 53 võeti vastu Kadaja lasketiiru detailplaneering. Planeering on ajavahemikul 27.01-10.02.2014 välja pandud vallavalitsuse hoone vestibüülis asukohaga Keldrikaela tee 2, Mammaste küla ja valla veebilehel.

Planeeringuala suurusega ca 3,7 ha asub Aarna külas kinnistutel Lasketiiru (katastritunnus 61901:001:1230) ja Paju (katastritunnus 61901:001:1120). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kavandatava looduskeskuse hoone asukoha määramine ja kaarraja laskeala ning ohutusala määramine.

Iga huvitatud isik võib avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid planeeringu kohta. Esitades need Põlva Vallavalitsusele aadressil Kesk tn 15, 63308 Põlva või e-posti aadressil This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu toimub 13. veebruaril kell 16.00 Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnas (asukohaga Keldrikaela tee 2, Mammaste küla, Põlva vald).

Planeeringu materjalidega saab tutvuda http://mail.polva.ee/avalik/detailplaneeringud/Kadaja_lasketiiru/

Ettepanek või vastuväide registreeritakse, kui sellel on esitaja korrektsed kontaktandmed ja allkiri.

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Next 
 •  End 


Page 1 of 4
joomla templateinternet security reviews

Kalendri ülevaade

loader

 

 • Põlva Vallavalitsus
  Keldrikaela tee 2
 • Mammaste küla
  63211 Põlvamaa 
Tel 797 6360
Faks 797 6373
E-post vald@polvavald.ee
Agriculture template by kaspersky review